5 прекрасни неща, които се случват с душата след смъртта

Какво се случва с човек, когато умре? Този въпрос вълнува мнозина: медиуми, духовници и обикновени хора.

Никой не може да даде точен отговор, остава само да предполагаме и да изграждаме догадки, основавайки се както на научни факти, така и на с нищо необосновани данни.

Известният екстрасенс и автор на бестселъри като “Разговор с небесата” и “Изцеление на скръб” – Джеймс Ван Праа има своя теория.

Според него когато Духът се освобождава от тежестта на физическата черупка, (която ние наричаме тяло), се случва следното: ние усещаме облекчение.

Това чувство е много сходно с това когато шофьор излиза от счупен автомобил или когато сваляме от раменете си тежкото палто и го оставяме да падне на земята. Що се касае до физическите усещания, то няма никаква болка когато душата напуска тялото.

И така, какво усеща човек, когато умира?

1. Пробуждане

Човек внезапно изпитва зашеметяващо чувство на мир, щастие и любов.

2. Присъединяване

Никой никога не умира в самота. Вашите роднини и близки, с които сте създавали връзки любов през целия си живот, ще дойдат, за да се срещнат с вас.

Те са се приготвили за вашето връщане у дома, затова може да си представите невероятното чувство на радост, когато се връщате вкъщи.

3. Посещение на собственото погребение или помен

Душата на всеки починал винаги присъства на помена и собственото погребение. Понякога роднините усещат това.

Това означава, че дори ако формалната церемония отсъства като такава, душата на покойника ще бъде близо до своето семейство.

Тя ще се намира в обкръжението на близки и любими хора поне няколко дни след прехода й към другия свят.

4. Обзор на земния живот

След връщане в духовния дом всеки от нас преразглежда своя земен живот. Човек вижда, чувства и преживява всеки свой опит, случил му се в телесната черупка.

Той отново “преживява” всяка мисъл, действие и дума, които е създал за другите и за себе си по време на живота си на Земята. И ако към някого сме се отнесли недоброжелателно, ще усетим това отношение после върху себе си.

5. Живот в радост

Душата на всеки починал получава достъп до творчески начинания. Например ако човек през живота си винаги е искал да свири на пиано, но не е могъл поради някаква причина да изпълни тази си мечта на земята, той може да го направи на небето.

Душите на умрелите могат да имат всичко, което пожелаят…

Ако някой е искал да има деца на земята, но не е могъл да стане родител по силата на обстоятелствата, в царството на Духовете могат да открият, че са сурогатни родители на деца, нуждаещи се от ръководство и мъдрост.

Точно такава трактовка на прехода на душата от единия свят в другия дава Джеймс ван Праа. Общувайки с душите на покойници повече от 30 години, той е станал истински ценител и експерт в тази област.

По негово мнение, колкото повече той научава за смъртта, толкова повече разбира, че краят на живота е само физически завършек, един вид илюзия преход в друго измерение.

А душата на човек никога не умира.

Тя просто оставя своето земно тяло заради своята следваща “задача”.

Коментирай:

error: Content is protected !!