[Е МНОГО ЯКО] Провеждало се интервю за нова секретарка. Дошла една супер красива м*цка и шефа я попитал

Провеждало се интервю за нова секретарка. Дошла една супер красива м*цка и шефа я попитал:
– Как сте с компютрите?
– Без проблеми съм! Владея Word, Excel, Acces… набирам изключително бързо по десетопръстната система…
– Владеете ли чужди езици?
– Говоря свободно на английски, френски, немски и испански.
Шефа вече било в еуфория. Радвал се, че си намерил такава готина секретарка, че и умна на всичкото отгоре. Накрая той я попитал:
– Каква заплата очаквате да взимате?
– Не по-малко от хиляда лева!
– Но при нас хиляда лева взема само главния инженер на фирмата!
– Е, в такъв случай си ч*кайте главния инженер…

? ? ?

Едно момче се прибрало вкъщи със зачервени очи от марих*ана и си мислело: „Ако ме питат нашите, ще им кажа, че съм бил на фитнес…“. Отворило то вратата на хола и там седял баща му. Момчето бързо затворило вратата и решило да отиде в кухнята. Отворило вратата и видяло баща му седнал на масата. В паниката, момчето тръшнало вратата и решило да отиде в стаята си. Отворило вратата и отново видяло баща си, който му казал:
– Синко, ако още веднъж отвориш вратата на банята, ще ти скъсам ушите!

? ? ?

Спрял Бойко Борисов един човек на пътя и му рекъл:
-Ако вдигнем цените с 50%как ще живееш?
-Ем както до сега.
-А ако ги вдигнем със 100%?
-Сигорно ще си купя вила.Отвърнал минувача
-Абе ти какво работиш?Попитал Борисов.
-Гробар сам.

? ? ?

Мъж намерил вълшебната лампа. Потъркал я, и от нея изскочил един дух и му казал:
– Ще ти изпълня три желания!
– Добре, сипи по едно питие и сядай да пиеш с мен!
Седнали двамата и пили по едно. След един час мъжът отново потъркал лампата и поръчал по още едно питие. Отново седнали с духа и го изпили. След още един час, мъжът отново потъркал лампата и духът излязъл от нея и му казал:
– Какво е последното ти желание?
– Искам да пием по още едно питие!
– Ама, това е последното ти желание, бе човек! Избери си нещо по-хубаво. Например, да има мир по света!
– Не, не искам! Искам да пием по още едно!
Седнали и пили по още едно питие и духът си тръгнал. Един час по-късно, духът отново излязъл от лампата и казал:
– Добре, давай четвъртото желание…

? ? ?

Един поканил една дама на кино. След филма я изпратил до тях и казал:
– Благодаря. Беше ми много приятно да бъда с теб.
А тя си помислила:
„Дали няма да поиска да го поканя на кафе у нас.“
Но той нищо не казал и си тръгнал.
На следващия ден я поканил на театър, и пак я изпратил, и пак казал:
– Благодаря. Беше ми много приятно да бъда с теб.
А тя пак си помислила:
„Дали няма да поиска да го поканя на кафе у нас.“
И пак той нищо не казал и си тръгнал.
Следващия път я завел на ресторант, и пак я изпратил и казал:
– Благодаря. Беше ми много приятно да бъда с теб.
Тя не се сдържала и го попитала:
– Прощавай, но да не си случайно имп*тент*н?
А той:
– Не, аз съм интелектуалец. По-добре три дни да почакам, отколкото три часа да те навивам!

? ? ?

Коментирай:

error: Content is protected !!