Фермер забелязал, че расовият му бик липсва от нивата, през която минавал влак (СУпер виц)

Фермер забелязал, че расовият му бик липсва от нивата, през която минавал влак, и подал жалба в съда срещу железопътната компания. Тя се представлявала от хитър градски адвокат, който убедил фермера да сключат извънсъдебно споразумение. Фермерът се съгласил да приеме половината от обезщетението, което отначало искал.
След като подписали документите, адвокатът излорадствал:
– Не ми се ще да ти го казвам, но аз те измамих. Нямаше начин да спечеля делото. Оная сутрин, когато влакът минал през твоята нива, машинистът спял, а огнярят бил пиян. Нямах свидетели, които да използвам.
Фермерът се почесал по брадичката и отвърнал:
– Е, трябва да призная, че и аз малко се обезпокоих за изхода от делото, когато оня глупав бик взе, че се прибра на другата сутрин…

🙂 🙂 🙂

Час по математика.
Учителката крещи на Иванчо:
– Просто не мога да повярвам, че си толкова тъп?
Как може в 4-ти клас да умееш да броиш само до 10? Дори не знам с тези знания, какъв ще станеш…
– Съдия по бокс, Госпожо!

🙂 🙂 🙂

Мъжът седи в кухнята и тихо си похапва кисело мляко, току-що купено от магазина. Влиза жена му, вижда това безобразие и пита:
– Ти какво ядеш, мляко ли? Защо не го остави за детето?
Мъжът без да помръдне отговаря:
– Има и за него! – и продължава да си хапва.
– Ами ако и аз искам?!
– Отвори хладилника, там има и за теб!
– А майка ми – тя не е ли човек, на нея няма ли да й се прииска млечице?!
Мъжът се обръща, поглежда съпругата си и натъртено произнася:
– Купил съм за всички! – и се заема отново с млякото.
Секунда пауза и жената изкрещява:
– Защо си похарчил толкова пари?!

🙂 🙂 🙂

Вървяха си Марийка и баба й из Южния парк и Марийка държейке телефона си каза:
– Ух, тук не съм се чекнала.
Баба и с усмивка промърмори:
– Хе-хе, едно на нула за баба ти…

🙂 🙂 🙂

Учителката води класа на голям строеж, за да видят децата, как се трудят комсомолците и комунистите. Шефът на обекта раздава на децата каски и ги напътства:
– Деца, докато сте на строежа, няма да сваляте каските. Те се носят, за да ви предпазят от падащи предмети. Миналата година, например, тук беше един друг клас от вашето училище. Всички бяха с каски. Внезапно от седмия етаж един работник изпусна тухла. Тя удари едно момченце по главата, но то беше с каска и само се усмихна и продължи…
В този момент Иванчо се обажда:
– Знам го този – Роско от Б-клас. Той още си ходи с каската и само се усмихва…

Коментирай:

error: Content is protected !!