Красиви дамски плетени чорапи

Дамски плетени чорапи с размер 37.

Обозначенията * – * включват стъпките, които трябва да се повторят до края на реда.

Необходими материали:
акрилна прежда 200 м/50 г (жълто и бордо; работи се с двоен конец)
игли номер 3
ножици
игла с голямо ухо за зашиване
кука за плетене

Плетене:
Наберете 36 бримки на иглите.

Ред 1: 1 бримка се прехвърля, * 1 бримка лицево, 1 бримка опако *, 1 бримка опако.

Ред 2: 1 бримка се прехвърля, * 1 бримка лицево, като се промушва в бримката от предишния ред, 1 бримка опако *, 1 бримка опако.

Ред 3-10: повторете ред 2.

Ред 11 (обработете отворите за декоративната панделка): 1 бримка се прехвърля, * 1 бримка лицево, като се промушва в бримката от предишния ред, 1 наметка, 1 бримка опако *, 1 бримка опако.

Ред 12: 1 бримка се прехвърля, * 1 бримка лицево, като се промушва в бримката от предишния ред, 1 бримка лицево, 1 бримка опако *, 1 бримка опако.

Ред 13: 1 бримка се прехвърля, * 1 бримка лицево, като се промушва в бримката от предишния ред, 2 бримки заедно опако *, 1 бримка опако.

Ред 14-16: повторете ред 1.

Ред 17: 1 бримка се прехвърля, останалите бримки се изплитат лицево и само последната опако.

Ред 18: Закрийте първите 8 бримки, останалите изплетете лицево.

Ред 19: повторете ред 18.

Ред 20-124: 1 бримка прехвърлете, останалите изплетете лицево и само последната опако.

Закрийте всички бримки.

Сгънете плетивото, както е показано на снимките по-долу. След това зашийте посочените ръбове със стрелки. Обърнете чорапа.

Украсете ръба, като използвате бордото, като работите на една кука.

Изплетете 90 въздушни бримки и ги промушете с помощта на куката в отворите в кръг. Завържете на панделка!

По същия начин изплетете втория чорап. Вашите красиви дамски плетени чорапи са готови.

Коментирай:

error: Content is protected !!