Ново поскъпване: Уникредит Булбанк и Експресбанк също вдигат таксите

Повишаването на банковите такси продължава. След чувствителното увеличение миналата есен и това от началото на 2020 г. още две кредитни институции – най-голямата банка у нас – Уникредит Булбанк, и Експресбанк – планират вдигане на таксите от март.

Какви ще са промените?

Уникредит Булбанк

С 1.50 лв. скача откриването на сметка без дебитна карта, което означава, че сумата се увеличава от 2.50 на 4 лв., а при валута – с 0.50 евро (от €2.50 на €3). 

Обслужване и поддръжка на разплащателна сметка без дебитна карта ще струва 4 лв., а не сегашните 3 лв., а във валута – скача от €2.50 на €3. 

Въвежда се такса за внасяне по сметка на каса от самия титуляр. Ако искате да внесете до 3000 лв./€1500 по собствената си сметка, това ще ви струва 1 лв./0.50 евро. Ако внасяте по сметка на друг човек до 5000 лв./€2500, комисионът се вдига на 0.4% (минимална сума 4 лв., а максималната е 400 лв.), ако е в различна валута от лев комисиона скача от 0.3% (минимална сума 3 лв.) на 0.4% (минимална сума €2, а максимална €200 евро).  

Понижение има при внасяне по сметка на каса от друг човек.Досега комисионът за суми над 5000 лв./€2500 беше 0.5% (максимална сума 300 лв.) за всички валути, след промяната става 0.4% (минимална сума 4 лв., а максимална 400 лв.). За различна валута таксата ще бъде 0.4% (минимална сума €2 и максимална €200). 

Скача и комисионът за теглене от каса на банката за суми над 1000 лв./€500 от 0.50% става 0.60% (върху цялата изтеглена сума).

Въвежда се нова такса от 0.30 лв. за теглене от банкомат на банката за дебитни карти. 

С 0.40 лв. повече ще се плаща, ако теглим пари от дебитна карта на банкомат от друга банка или от 1.10 лв. ще стане 1.50 лв. 

Скача комисионът за кандидатстване за ипотечен кредит от 8 лв. на 12.5 лв. 

Промените влизат в сила от 23.03.2020 г. 

ЕКСПРЕСБАНК

Скача таксата за теглене от банкомат с дебитна карта: от 4 лв.+1,5% става на 6 лв.+1,5%, а при различна валута от лев се променя от 2 евро/долар+1.5 и се повишава на 3.07 евро+1.5%, а за долар 3.41 долара+1.5%. 

От 6 лв. на 8 лв. се повишава таксата за теглене от банкомат в друга страна с кредитна карта. Ако теглим различна валута от лев, таксата от 3 евро/долар става  на 4.09 евро/4.55 долара.

Двойно се увеличава таксата за теглене от кредитни карти в страни от ЕС – от 5 лв.+3% от изтеглената сума скача на 10 лв.+4% от изтеглената сума. При различната валута от лев цените стават €5.11+4% от изтеглената сума/$5.68+4% от изтеглената сума, като досега беше 2.50 евро/долар+3% от изтеглената сума. 

С 0.50 лв. се повишава тегленето на каса до 2000 лв. или равностойност в друга валута и става 4 лв. 

Таксата за теглене на суми над 2000 лв. на каса или равностойността им в друга валута ще струва 4 лв. + 0.55% върху горницата, а досега беше 3.50 лв.+0.5%.

Отпада таксата за преструктуриране на потребителски, жилищен или ипотечен кредит.

Промените влизат в сила от 20.03.2020 г. 

Коментирай:

error: Content is protected !!