Притча за пчелата и мухата: Тя е за тези, които обвиняват другите

Притча за пчелата и мухата – интересна и полезна за всички, които избират да обвиняват другите през целия си живот

Човек сам избира върху какво да се фокусира. Често срещаме хора в живота си, които обичат да говорят за това колко лошо е всичко, колко лоши са хората наоколо и как страдат от това.

Има и светли хора, които, напротив, виждат добрите неща наоколо и внасят радост и позитивна енергия в своя живота и живота на хората около себе си.

За разликата във възприемането на заобикалящата действителност се казва много точно и кратко в притчата, която искам да ви разкажа сега.

Няколко души отишли при стареца Паисий Светогорец и започнали: „Ето свещеникът, който взима много пари за тайнствата, пуши много цигари и отива в кафенето, а третият е неморален …“ – представят доказателства.

Старецът им отговарил :- От опит научих, че в този живот хората се делят в две категории. Трета не съществува. Всеки човек ще бъде или в едната категория, или в другата.

Тогава той им разказал тази поучителна притча за пчелата и мухата. Първат категория хора са като мухите. Мухата винаги каца на нещо мръсно. Например, ако в градината има много ароматни цветя и в ъгъла на градината има мръсотия, тя ще прелети през цялата красива градина, без да кацне на нито едно от цветята. Тя няма да спре, докато не стигне до тази мръсотия и едва тогава ще се спусне, ще кацне на нея и ще започне да се задълбава в нея.

Ако можеше да говори, ако я хванахте и я попитате дали знае къде са розите в градината, тогава тя ще отговори, че не знае какво е това. Няма рози в света, би отговорила тя.

По същия начин в живота има хора, които са като мухата. Тази категория хора, които са се научили да мислят негативно за всичко, навсякъде ще намерят мръсотия, без да забелязват всичко красиво.

Другата категория хора са като пчелите. Пчелата намира и каца на красивото и сладкото.

Например, в мръсна стая някой в ъгъла постави ваза с цвете. Ако една пчела лети в тази стая, тя ще прелети покрай всичко мръсно и ще кацне върху цветото.

И ако хванете тази пчела и я попитате къде има боклук или мръсотия, тя ще ви отговори, че не е забелязала нищо такова, но че има хортензии, рози и дори още виолетки, мед и захар. Тя е ценител на всичко красиво.

Едни хора са като мухите, а другите като пчелите, всеки сам избира върху какво да се концентрира.

И старецът завършил: “Когато хората идват при мен и започват да обвиняват другите, аз им давам този пример и предлагам да изберат в коя категория искат да са. Изборът е очевиден”.

Коментирай:

error: Content is protected !!