С тези три силни молитви ще забравите за всички лоши неща и ще се радвате на благополучие и късмет

Молитва за изцеление

Господи Иисусе Христе, посети и изцели лежащия и страдащ от болестта си на одъра твой раб (името), защото Ти, като Многомилостив, си понесъл недъзите и болестите на нашия род и можеш всичко.

Пресвета Богородице, помогни ми чрез всесилното Си застъпничество в молитвите ми към Твоя Син и мой Бог, за изцелението на Неговия раб (името). Всички свети ангели Господни, молете Бога за Неговия болен раб (името).

Молитва на родители за техните деца към Божията майка

О, Пресвета Владичице Дево Богородице, спаси и запази под Твоя покров моите чеда (…. имената), всички отроци, отроковици и младенци, кръстени и некръстени, и в майчината утроба носени. Облечи ги с честната риза на Твоето Майчинство, запази ги в страх Божий и в послушание на родителите им, умоли моя Господ и Твой Син да им дарува полезното за спасението им.

Поверявам ги на Твоите Майчински грижи, защото Ти си Божественият покров на Твоите раби. Амин!

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (…имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных, и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим.

Молитва за мир и съгласие в семейството

Боже на любовта, на мира и на дълготърпението! Помогни на всички нас, които живеем в този дом и сме свързани чрез родство и чрез вярата в Тебе, да пребъдваме винаги в дълбок мир, в съгласие, в разбирателство и любов. Умножавай дълготърпението ни, както Ти Сам, Господи, си дълготърпелив, и когато грешим, не ни наказваш според праведния Твой съд.

Укротявай и превръщай в благост нашите раздори и гнева ни, за да не би злото да се усили, да причини тежки вреди, да помрачи душите ни и да раздели тия, които трябва да живеят под благословения от Тебе покрив на нашия дом. Ти, Който всичко прощаваш, премахни всяко злопаметство от нашите сърца и ни дай да бъдем бързи в прощаване и в примирение.

Отстрани с Твоята могъща десница причините на всяко несъгласие, раздор или вражда и всели дух на кротост и на обич в сърцата ни, за да бъдем благословена домашна челяд, която напредва във всяко добро за Твоя слава ­ на Отца, Сина и Светия Дух. Амин.

Коментирай:

error: Content is protected !!