Животът няма стойност, а парите се ценят: такова време настъпи

Животът няма стойност, а парите се ценят

Настъпиха такива времена, богатите ще станат още по-богати, бедните ще станат още по-бедни.

Този с основно образование ще стане директор. Отличникът ще мие чинии.

Настъпиха такива времена, глупаците са най-силни. Умните мълчат.

Престъпниците се ценят. Честните биват унижавани. Знаят се повече чужди езици. Майчиният език не се знае много добре.

Настъпиха такива времена, способните ще чакат търпеливо своите 5 минути. Некомпетентните ще започват работа на следващия ден.

Настъпиха времена за се*с, времена без любов. Времена за бързи бракове и още по-бързи разводи.

Цени се външнят вид. Характерът е без значение. Всеки обича тялото ви. Никой не иска да види душата ви.

Настъпиха времена, когато играчки има, но няма игра, когато децата имат всичко, освен детство.

Време на фалшиво щастие и истинска депресия.

Дойдоха такива времена, в които героите са зад клавиатурата, а за несправедливостта всички са неми.

Времена, в които животът няма стойност, а се ценят парите.

Настъпи време, без време.

Коментирай:

error: Content is protected !!